Main content start

如何前往理大紅磡灣校園

PolyU Hung Hom Bay Campus Map

按圖可放大

香港理工大學紅磡灣校園
香港九龍紅磡紅樂道8號

公共交通工具
港鐵 紅磡站B1出口或黃埔站B出口
巴士 3B, 5C, 7B, 8A, 11X, 11K, 12A, 15, 21, 30X, 85X, 115, 268B, 269B, 297, 796X
專線小巴 6A, 13, 26, 26A

如何前往西九龍校園